Co dělat když hrozí povodně

1. Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány I. Stav bdělosti – nastává při nebezpečí povodně II. Stav pohotovosti – je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň III. Stav ohrožení – je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zapl. území II. a III. stupeň vyhlašují na svém územním obvodu…

Likvidace obtížného hmyzu

V letních měsících vyjíždí jednotka JSDH Šenov denně i k několika událostem zaměřených na likvidaci obtížného hmyzu. Tato služba je bezplatná pro všechny občany města Šenova. Postup při likvidaci obtížného hmyzu: Nejefektivnější je zlikvidovat celé vosí či sršní hnízdo tím způsobem, že jej hasiči vyjmou a bezprostřední okolí postříkají kontaktním jedem. V tomto případě by…

První pomoc

První pomoc poskytnutá svědky dopravních nehod nebo kolemjdoucím je nedílnou součástí záchrany lidského života. První minuty po nehodě, úrazu nebo kolapsu jsou klíčové. Poskytnout první pomoc je nejen lidské, ale v ČR povinné ze zákona. Neposkytnutí první pomoci v nouzi je trestným činem s postihem až 2 roky odnětí svobody. Základní kroky první pomoci Zajistit…

Souhrn roku 2018 pohledem šenovských hasičů

Rok 2018 byl pro Sbor dobrovolných hasičů města Šenova vyjmečný v několika směrech. Rok se nesl především v duchu oslav 110 let trvání sboru, které proběhly ve dvou etapách. První fází bylo v měsíci dubnu slavnostní setkání praporů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, bohoslužba a slavnostní valná hromada, při níž byli oceněni čestní členové…


NEJVĚTŠÍ ZÁSAHY ZA ROK 2018