Informace ke Koronaviru

Categories: Články,Poznámky

Vážení spoluobčané,

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

  • s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

Tímto vším výše popsaným můžeme minimalizovat šíření koronaviru v naší republice, kraji, naší obci.


DOPORUČENÍ OBČANŮM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Dbejte prosím o zvýšenou péči zásadních hygienických návyků, časté mytí rukou mýdlem. Používejte prosím desinfekční prostředky.

 

Pokud má občan tyto zdravotní potíže:

horečka nad 38o C, kašel, dušnost, dechová nedostatečnost,

ať neprodleně z domova telefonuje na linku 1212

nebo

linky Krajské hygienické stanice Ostrava ke koronaviru:

595 138 118

595 138 119

595 138 147

Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost nákazy COVID 19, bude okamžitě hospitalizován. Infekční oddělení se nacházejí ve Fakultní nemocnici Ostrava, NsP Havířov a ve Slezské nemocnici Opava.


KOORDINÁTORA POMOCI OBČANŮM V KARANTÉNĚ

Koordinátorem je ustanoven strážník městské policie Roman Kulhánek. Koordinátor pomáhá občanům umístěným do karantény, kteří nemají možnost si zabezpečit donášku potravin a léků jiným způsobem (např. rodinou). Osoby umístěné v karanténě by jinak byly nuceny chodit do obchodů, kde nákazou COVID -19 ohrožují ostatní nakupující občany a hlavně personál těchto obchodů.

 

Nonstop telefonní linka pro organizování pomoci v Šenově je 702 822 570

 

Rada města Šenov na svém mimořádném zasedání dne 13. 3. 2020 mimo jiné rozhodla:

  1. Změna úředních hodin MěÚ Šenov: Pondělí a Středa         8:00 – 11:00       a        13:00 -16:30 

V úředních hodinách bude úřad uzamčen a občané si budou moci daného úředníka přivolat telefonicky. Telefonní kontakty jsou uvedeny u vstupu do budovy MěÚ. Prosíme občany, aby osobně přišli řešit pouze neodkladné záležitosti. Pro ostatní záležitosti využívejte telefon či e-mail.

  1. Dočasné zrušení přijímání hotovostních plateb místního poplatku za psy a odpady. Z tohoto důvodu rada města rozhodla o odkladu splatnosti těchto poplatků do 31. 5. 2020. Zůstává stále možnost úhrady těchto poplatků bezhotovostně (převodem z účtu).
  2. Zrušení Vítání občánků a návštěv jubilantů do odvolání.
  3. Uzavření budovy Knihovny & Šenovského muzea pro veřejnost a budovy DPS pro spolkovou činnost s účinností od 16. 3. 2020.

Důležité odkazy s informacemi ke koronaviru:

HZS ČR

https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-rady-a-doporuceni-ve-videu.aspx

Ministerstvo zdravotnictví ČR

https://www.koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru

Vláda České Republiky

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-

Státní zdravotní ústav

https://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Krajská hygienická stanice MSK

http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod