Souhrn roku 2018 pohledem šenovských hasičů

Rok 2018 byl pro Sbor dobrovolných hasičů města Šenova vyjmečný v několika směrech. Rok se nesl především v duchu oslav 110 let trvání sboru, které proběhly ve dvou etapách. První fází bylo v měsíci dubnu slavnostní setkání praporů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, bohoslužba a slavnostní valná hromada, při níž byli oceněni čestní členové…


NEJVĚTŠÍ ZÁSAHY ZA ROK 2019


NEJVĚTŠÍ ZÁSAHY ZA ROK 2018