Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích

Categories: Výcvik a odborná příprava

Díky projektu EU – Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích, které se zúčastňují zástupci JSDH
převážně z Moravskoslezského a Žilinského kraje měli dnes 9.3.2019 dva členové JSDH Šenov možnost
se tohoto projektu zúčastnit.

Kurz je určen pro strojníky JSDHO, kteří jsou řidiči požárních automobilů. Jedná se o strojníky – řidiče z
jednotek SDH, které jsou vybaveny prioritně požárními automobily CAS.

Jednotka se kurzu zúčastnila s technikou CAS 30 T 815-7

Každého kurzu se zúčastní 20 strojníků – řidičů, vždy 10 z České republiky a 10 ze Slovenské republiky.

Cílem je dosáhnout v maximální možné míře zvýšení schopností a dovedností řidičů v ovládání vozidel
za ztížených podmínek. Řidič by měl být schopen ovládat vozidlo IZS i v kritických a krizových situacích
a kvalifikovaněji odhadovat možná rizika v silniční dopravě při výjezdu k zásahovým činnostem a
bezpečně zvládnou i vozidlo při návratu domů.

Kurz probíhal v akreditovaném Centru bezpečné jízdy Libor v Ostravě.

Dnešního kurzu se zúčastnili zástupci JSDH Horní Lhota, Litultovice, Háj ve Slezku, Lučina a ze
Slevenské republiky – DHZ Mošovce, Liptovské Revúce a Lietavské Svinné.

Dobrovolní hasiči z ČR a ze Slovenska na Librosu! 😎👍💯

Dopolední část za námi. Nyní se přesuneme na technicko-terénní polygon! 💪👊🚒😎👍💯

Zveřejnil(a) Polygon, Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava dne Sobota 9. března 2019