Výcvik na záchranu osob z ledové plochy

Categories: Výcvik a odborná příprava

Odborná příprava byla primárně zaměřena na záchranu osob z ledové plochy, Příprava se odehrála na zamrzlém Košťálovickém rybníce v Šenově kde tloušťka ledu dosahovala zhruba 15 cm. Na katastrálním území obce Šenova se totiž nachází vodní plochy, které v zimních měsících slouží jako ledové plochy pro rekreační bruslaře a hrozí zde potenciální nebezpečí proboření osob. Školení bylo složeno ze dvou částí, první část byla zaměřená na teorii nebezpečí podchlazení a omrznutí, nebezpečí utonutí, nebezpečí pádu, specifikace práce na ledu, pohyb po ledu a používané věcné prostředky. Druhá část výcviku již probíhala výhradně prakticky: nácvik sebezáchrany v případě proboření, záchrana probořených osob při vědomí a v bezvědomí a záchrana osob bez speciálních prostředků pro práci na vodě a ledu.