Činnost jednotky během pandemie viru COVID-19

Categories: Články,Poznámky

Období koronavirové pandemie ještě není zdaleka za námi, nicméně situace se zdá být příznivá k bilancování činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Šenova.
Dobrovolní hasiči se do aktivit na zvládnutí koronaviru zapojili již od prvních okamžiků ve spolupráci s další složkou IZS – MěP Šenov a zřizovatelem JSDH Šenov Městem Šenov.
Jednalo se o balení roušek, které dodávali dobrovolníci z řad občanů Města Šenova, těch bylo mezi 2500 až 2800 kusů. Později se jednotka podílela na rozvozu těchto roušek k jednotlivým občanům.
Dále jsme uskutečnili výdej dezinfekce na šenovském radničním náměstí společně s pracovníky města Šenova a MěP a její pozdější rozvoz do domácností.
Společně s organizací města MěPos jsme prováděli jako jedni z prvních dezinfekci veřejných prostor, v našem případě zastávky autobusové dopravy a to celkem 6x.
Opatření se přímo dotkla i samotného chodu jednotky. Po dobu restriktivních opatřeních vydaných vládou ČR jsme značně omezili schůze jednotky, byl zcela pozastaven výcvik a školení jednotky a probíhaly jenom nejnutnější činnosti, které se vztahovaly k zachování akceschopnosti jednotky – tankování vozidel, plánování směn, základní údržba techniky.
Dvakrát proběhla desinfekce společných prostor v budově zbrojnice ionizérem zapůjčeným od zřizovatele jednotky – města Šenova. Ve specializované firmě proběhla dezinfekce zásahového vozidla CAS 20 T 815.

V daném období jednotka zasahovala u dalších 13 událostí, které nesouvisely s pandemií COVID-19:
– 3 požáry
– 3 dopravní nehody
– 7 technických pomocí

Jménem celého sboru dobrovolných hasičů města Šenova Vám chci poděkovat za ohleduplnost a respektování všech vládou vydaných nařízení, díky čemuž jsme mohli tuto situaci zvládnout.

Dále bych chtěl poděkovat:
– členům JSDH města Šenova
– dobrovolníkům – obyvatelům města Šenova
– Městské policii Šenov
– Městu Šenov
– firmě Scania Paskov
– Moraviawood
– Foxel elektro
– Chacharova pizza Havířov

Ing. Martin Tesař, velitel JSDH Šenov.