Informace ke Koronaviru

Categories: Články,Poznámky

Vážení spoluobčané,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonč. 258/2000 Sb.) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000Sb.

Nařizuje mimořádné opatření při epidemii které si můžete přečíst v přiloženém dokumentu:

Mimořádné opatření

Tímto vším výše popsaným můžeme minimalizovat šíření koronaviru v naší republice, kraji, naší obci.


DOPORUČENÍ OBČANŮM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Dbejte prosím o zvýšenou péči zásadních hygienických návyků, časté mytí rukou mýdlem. Používejte prosím desinfekční prostředky.

 

Pokud má občan tyto zdravotní potíže:

horečka nad 38o C, kašel, dušnost, dechová nedostatečnost,

ať neprodleně z domova telefonuje na linku 1212

nebo

linky Krajské hygienické stanice Ostrava ke koronaviru:

595 138 118

595 138 119

595 138 147

Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost nákazy COVID 19, bude ihned hospitalizovány. Infekční oddělení se nacházejí ve Fakultní nemocnici Ostrava, NsP Havířov a ve Slezské nemocnici Opava.


Důležité odkazy s informacemi ke koronaviru:

HZS ČR

https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-rady-a-doporuceni-ve-videu.aspx

Ministerstvo zdravotnictví ČR

https://www.koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru

Vláda České Republiky

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-

Státní zdravotní ústav

https://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Krajská hygienická stanice MSK

http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod