První pomoc

První pomoc poskytnutá svědky dopravních nehod nebo kolemjdoucím je nedílnou součástí záchrany lidského života. První minuty po nehodě, úrazu nebo kolapsu jsou klíčové. Poskytnout první pomoc je nejen lidské, ale v ČR povinné ze zákona. Neposkytnutí první pomoci v nouzi je trestným činem s postihem až 2 roky odnětí svobody. Základní kroky první pomoci Zajistit…

Souhrn roku 2018 pohledem šenovských hasičů

Rok 2018 byl pro Sbor dobrovolných hasičů města Šenova vyjmečný v několika směrech. Rok se nesl především v duchu oslav 110 let trvání sboru, které proběhly ve dvou etapách. První fází bylo v měsíci dubnu slavnostní setkání praporů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, bohoslužba a slavnostní valná hromada, při níž byli oceněni čestní členové…


NEJVĚTŠÍ ZÁSAHY ZA ROK 2019


NEJVĚTŠÍ ZÁSAHY ZA ROK 2018