První pomoc

Categories: Články,Odborná příprava,Poznámky

První pomoc poskytnutá svědky dopravních nehod nebo kolemjdoucím je nedílnou součástí záchrany lidského života. První minuty po nehodě, úrazu nebo kolapsu jsou klíčové. Poskytnout první pomoc je nejen lidské, ale v ČR povinné ze zákona. Neposkytnutí první pomoci v nouzi je trestným činem s postihem až 2 roky odnětí svobody.

Základní kroky první pomoci

 1. Zajistit svou bezpečnost – prověřit nebezpečí skrývající se v okolí (prostředí, zvířata, věci) a použít ochranné pomůcky (rukavice, roušku apod.)
 2. Zjistit Co, kde a komu se stalo – budou se na to ptát na tísňové lince
  1. co a kde se stalo,
  2. charakter situace (nehoda, úraz, nemoc, otrava)
  3. popis zranění, věk, pohlaví a stav zraněného/ných,
  4. jestli již někdo poskytuje první pomoc,
  5. Vaše jméno a telefonní číslo,
 3. Hlasitě zavolat POMOC pro podporu z okolí
 4. Zavolat na tísňovou linku 112 nebo 155
  1. nikdy nezavěšujte jako první
  2. telefon zapněte na hlasitý poslech, ať můžete pomáhat a operátor slyší, co se děje
 5. Poskytnout první pomoc (podle pokynů záchranáře na tísňové lince)
 6. Pomoci dalším zraněným, kteří nejsou v ohrožení života
 7. Počkat na příjezd záchranářů (složek IZS)

Poskytnutí první pomoci

Vždy závisí na konkrétním charakteru situace, ale základní pravidla jsou stejná.

Pokud je poškozený při vědomí, dýchá a výrazně nekrvácí – nesmí se s ním manipulovat. Komunikujte, volejte pomoc, zajistěte tepelný komfort a psychickou podporu, sledujte základní životní funkce a vyčkejte příjezdu záchranářů.

Pokud je poškozený při vědomí

1. Kontrola závažných krvácení a základních životních funkcí (dech a puls)

Závažné krvácení = krev vystřikuje nebo vytéká ve velkém množství

Smrt může způsobit již ztráta cca 1,5 l krve (dospělí člověk má v těle cca 5 l). Zástavu krvácení provádíme stlačením rány a použitím tlakového obvazu nebo jiné savé látky, kterou máme k dispozici, kterou ovineme kolem rány a dostatečně utáhneme.

Tlakový obvaz není možné použít při přítomnosti cizích předmětů v ráně (ty neodstraňovat, fungují totiž jako zátka) a otevřených zlomeninách. V těchto případech obvažte ránu kolem a pevně stlačte v okolí rány.

V případě poranění končetin je zvedneme do výšky, „nad srdce“. Tělo postiženého umístíme do protistresové polohy, tj. na zádech s podloženýma nohama.

Zaškrcení využíváme pouze v případě amputace, otevřené zlomenině, nebo pokud stále prosakuje i několik vrstev tlakového obvazu. Zástavu krvácení provádíme v ochranných rukavicích.

Dýchání

Zda postižený dýchá, zjistíme poslechem nebo položením ruky na dolní část hrudníku (tzv. trojúhelník). Hodnotíme také rytmus dýchání, má být pravidelný.

Uvolnění dýchacích cest se provádí mírným zakloněním hlavy ležícího postiženého a zvednutím brady (u dospělého má směřovat vzhůru, u dětí do cca 1 roku má vzhůru směřovat nos). Pokud má postižený v dýchacích cestách cizí předmět (sousto jídla, bonbon apod.), odstraníme ho úderem ruky do zad postiženého (vestoje, v předklonu i vleže na boku).

Vlastní umělé dýchání se provádí do otevřených úst (nejlépe přes roušku), při zacpaném nosu. Vdechujeme rychlostí jednoho vdechu za cca 1 sekundu. Pro výdech postiženého vždy nos uvolníme. Vdechy opakujeme do obnovení dýchání postiženého nebo příjezdu záchranářů.

Resuscitace = oživování v případě zástavy oběhu (pulzu)

Puls nekontrolujeme (v dané stresové situaci ho nemusíme nahmatat nebo můžeme cítit i náš vlastní), resuscitaci provádíme vždy, pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá nebo dýchá nepravidelně (lapavé dýchání, neboli gasping). Je-li raněný v bezvědomí prověříme slovně, případně „bolestivým“ podnětem – doporučujeme několikrát přejet klouby prstů po hrudní kosti.

Postiženého položíme na záda, aby měl mírně zakloněnou hlavou.

Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku v cca polovině hrudníku (u mužů mezi prsními bradavkami) frekvencí cca 100 až 110 stlačení za minutu (je to tempo písničky Rolničky, rolničky) do hloubky cca 5 cm (u dětí cca 1/3 hloubky hrudníku). Hrana dlaně (u zápěstí) by měla ležet na hrudní kosti. Důležité je po každém stlačení hrudní kost úplně povolit, tj. neudržovat ji stále částečně stlačenou, aby mohlo srdce správně pracovat.

V kombinaci s umělým dýcháním se nepřímá masáž srdce provádí v poměru: na 30 stlačení dva vdechy. Při zástavě oběhu i dýchání je důležitější znovuobnovení oběhu krve, proto se věnujte hlavně resuscitaci.

U dětí je důležité jako první krok resuscitace provést tzv. „vypuzovací manévr“, tzv. herda do zad a umělé dýchání (pět vdechů). Následně důsledně střídat nepřímou masáž srdce s umělým dýcháním v poměru na 30 stlačení dva vdechy. U dětí do cca jednoho roku dýcháme do úst i nosu najednou (vzhledem k velikosti dítěte). Resuscitace se u dospělých provádí oběma rukama (natažené paže, propnuté lokty, propletené prsty), u dětí jednou nebo dvěma rukama a u novorozenců dvěma prsty.

Resuscitace je nutné provádět VČAS a NEPŘETRŽITĚ až do obnovení základních životních funkcí nebo příjezdu záchranářů. Ojedinělé lapavé nádechy neznamenají obnovu oběhu, nepřestávejte resuscitovat.

Pokud postižený začne dýchat, je nezbytné ho stále kontrolovat a v případě potřeby opět zahájit resuscitaci.

2. Pokud postižený dýchá a má srdeční pulz, komunikujeme s ním a zjišťujeme možná zranění

Zjistíme jméno, příčinu stavu, pocity a bolesti postiženého, prohlédneme celé tělo, zjistíme užívané léky, alergie, jméno lékaře, doklady apod.

3. Ošetříme zranění a zajistíme co nejlepší podmínky do příjezdu záchranářů (teplo, tekutiny)

Ošetříme zranění (vyčistit rány, ošetřit), zafixujeme zlomeniny a poranění kloubů, chladíme a sterilně přikryjeme popáleniny, zajistíme tepelný komfort.

Zdroj: https://www.bezpecnecesty.cz/