Historie sboru dobrovolných hasičů města Šenov

1908

Vážení čtenáři,

almanach, který právě začínáte číst je malým průvodcem historií Sboru dobrovolných hasičů města Šenova, který v roce jeho vydání slaví 100 let od svého založení. Malým proto, že tak dlouhou historii nelze shrnout do několika stran výročního almanachu. Díky kronikám, dochovaným zápisům z valných hromad o ní víme mnoho, ale přece jen některá období stoleté činnosti sboru známe jen částečně. Někdy se na zápisech podepsala sama doba a tak jsme nuceni číst i mezi řádky a domnívat se jen, jak to bylo vše doopravdy. Snažil jsem se zachytit ty nejdůležitější okamžiky sboru, které podle mého názoru ovlivnily jeho činnost. Nápomocen mi byl v technických věcech a v záležitostech výjezdové jednotky Martin Tesař, za což mu patří můj dík! Chtěl bych touto cestou také poděkovat všem, kteří se za 100 let existence sboru jakkoliv podíleli na jeho chodu, zasloužili se o jeho rozvoj, přispěli k jeho věhlasu a obětovali svůj čas a  to je více, než si kdy dokážeme představit.


Celý almanach Sboru dobrovolných hasičů Šenov 
STÁHNOUT

David Polák

starosta SDH Šenov