Likvidace obtížného hmyzu

Categories: Články,Poznámky

V letních měsících vyjíždí jednotka JSDH Šenov denně i k několika událostem zaměřených na likvidaci obtížného hmyzu. Tato služba je bezplatná pro všechny občany města Šenova.

Postup při likvidaci obtížného hmyzu:

Nejefektivnější je zlikvidovat celé vosí či sršní hnízdo tím způsobem, že jej hasiči vyjmou a bezprostřední okolí postříkají kontaktním jedem. V tomto případě by nemělo dojít k opětovnému založení hnízda v tomto místě.
Nelze-li celé hnízdo vyjmout (je-li v nedostupném místě) řeší se tato situace zpravidla ucpáním všech vstupních otvorů do hnízda. U tohoto postupu není ovšem záruka, že je hnízdo i s jeho obsahem zlikvidováno.

Podmínky likvidace:

K těmto událostem vyjíždí jednotka s vozidlem DA15 MB Sprinter a to v podvečerních hodinách, kdy je uvnitř hnízda největší počet vos či sršňů a to z důvodu, že během dne vylétají ze svých hnízd za potravou.
Proto Vás žádáme, abyste hlásili případy bodavého hmyzu na telefonní číslo 607 863 024 – hasiči Šenov, kde se dohodnete ohledně podrobností a času likvidace.
Jednotka provádí likvidaci obtížného hmyzu v objektech RD, bytovek a všude tam, kde hnízdo či roj znamená ohrožení pro jeho uživatele. Nevyjíždíme na likvidace v lese, na polích apod.

Napsat komentář