Souhrn roku 2018 pohledem šenovských hasičů

Categories: Články,Poznámky

Rok 2018 byl pro Sbor dobrovolných hasičů města Šenova vyjmečný v několika směrech. Rok se nesl především v duchu oslav 110 let trvání sboru, které proběhly ve dvou etapách. První fází bylo v měsíci dubnu slavnostní setkání praporů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, bohoslužba a slavnostní valná hromada, při níž byli oceněni čestní členové sboru. Druhou etapou, zaměřenou více pro širokou veřejnost, byly oslavy během tradičního Šenovského jarmarku v měsici srpnu. Během bohatého programu byly k vidění, mimo dynamické ukázky, také průjezd hasičské techniky městem a v neposlední řadě předání nového vozidla pro jednotku. Obdržení nového vozidla, které financovalo město Šenov, bylo dalším významným milníkem, který navždy zapíše rok 2018 do paměti sboru a zejména jednotky. Na počátku roku 2018 byly rovněž dokončeny poslední fáze rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Jednotka fungovala během roku 2018 stejně jako v předchozích letech. Šenovští hasiči zasahovali celkem u 137 událostí. Nejvyšší počet zásahů, celkem 104, tvořily jako každý rok technické pomoci. Do této kategorie jsou zahrnuty zásahy technického charakteru, jako například odstraňování spadlých stromů, čerpání vody, vnikání do uzavřených prostor a v letních měsících rovněž likvidace obtížného hmyzu.
Jednotka dále zasahovala u 14 požárů, 13 dopravních nehod, 5 záchran osob a zvířat a v jednom případě také u úniku nebezpečných látek na komunikaci.
Mezi zásahy, které stojí za připomenutí se řadí například lednový požár autoservisu, dubnový požár ve Vratimově, požár zateplení rodinného domu v měsíci červenci či zářijová větrná smršť Fabienne. Jednotka vyjela ke všem událostem, ke kterým byla vyslána a to minimálně ve složení 1+3. K akutním událostem vyjížděla vždy nejpozději do pěti minut od vyhlášení poplachu.
Mimo represivní činnost se jednotka podílela rovněž na prevenci a to například seznámením žáků Šenovské ZŠ s první pomocí či několika exkurzemi a ukázkami naší činnosti školám, školkám a široké veřejnosti.

V roce 2018 obdržela jednotka během roku také darem od Moravskoslezského kraje nový automatický externí defibrilátor, který je od počátku roku 2019 připraven k použití na vozidle CAS 20 T815. Došlo rovněž k obměně zastaralých a poškozených technických prostředků.

Díky náboru do jednotky se naše řady rozšířily o několik nových členů. Jednotku nyní na přelomu roku 2018/2019 tvoří 21 mužů a 3 ženy.

Kroužek mladých hasičů se rovněž přehoupl do svého druhého ročníku a v součastnosti čítá 14 dětí.

Napsat komentář